User Agreements “Ritimus”:
Turkish:
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ   1. Taraflar   a) RitimUS Zeka Geliştirici Çocuk Oyunları mobil uygulamasının faaliyetlerini yürüten Balmumcu Mh. Bestekar Şevkibey Sk. No:26/2 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim RitimUS Eğitim Oyunları ve Yazılım Bilişim Teknolojileri A.Ş. (Bundan böyle “FİRMA” olarak anılacaktır).  b) RitimUS Zeka Geliştirici Çocuk Oyunları mobil uygulamasına üye olan kullanıcı (Bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır.)  c) RitimUS Zeka Geliştirici Çocuk Oyunları Mobil Uygulaması (Bundan böyle ‘’MOBİL UYGULAMA’’ olarak anılacaktır.)  2. Sözleşmenin Konusu   İşbu Sözleşme’nin konusu RitimUS Eğitim Oyunları ve Yazılım Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin sahip olduğu RitimUS Zeka Geliştirici Çocuk Oyunları mobil uygulamasının üye tarafından kullanım ve uygulamadan faydalanma şartlarının belirlenmesidir.  3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  3.1. Üye, MOBİL UYGULAMA’ya üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, FİRMA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.  3.2. ÜYE, kendisinin belirlemiş olduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından FİRMA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FİRMA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.  3.3. Üye, MOBİL UYGULAMA’yı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.  3.4. Üye, MOBİL UYGULAMA’yı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.  3.5. MOBİL UYGULAMA’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin FİRMA’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. FİRMA’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  3.6. FİRMA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, MOBİL UYGULAMA’nın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FİRMA’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.  3.7. ÜYE, diğer MOBİL UYGULAMA kullanıcılarının cihazlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.  3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FİRMA’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FİRMA’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.  3.9. FİRMA’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, ÜYE’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, FİRMA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. 3.10. MOBİL UYGULAMA’nın yazılım ve tasarımı FİRMA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. MOBİL UYGULAMA’da adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 3.11. FİRMA tarafından MOBİL UYGULAMA’nın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, MOBİl UYGULAMA’ya girilen tarih ve saat gibi birtakım bilgiler toplanabilir.  3.12. FİRMA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak adli makamlar ve mahkemeler tarafından istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya FİRMA’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) FİRMA ve MOBİL UYGULAMA’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde paylaşabilir. 3.13. MOBİL UYGULAMA’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, MOBİL UYGULAMA’ya girmesiyle, kendi cihazının yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.  3.14. FİRMA, MOBİL UYGULAMA’nın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya MOBİL UYGULAMA’da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.  3.15. FİRMA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.  3.16. Taraflar, MOBİL UYGULAMA’da ve FİRMA’nın diğer sunucu ve bilgisayarlarında bulunan tüm dijital kayıtlarının, bilgilerinin tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.  3.17. FİRMA, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.  4. Sözleşmenin Feshi  İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya FİRMA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. FİRMA, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.  5. Uyuşmazlık Hali  İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  6. Yürürlük  Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
English
PRELIMINARY INFORMATION FORM   1) SERVICE PROVIDER Title : Ritimus Egitim Oyunlari ve Yazilim Bilisim Teknolojileri A.S. Address : Balmumcu Mh. Bestekar Sevkibey Sk. No:26/2 Besiktas/ISTANBUL T.O./No : Besiktas / 7351677276 Mersis : 0735-1140-9970-0001 Phone : 0(212) 274 21 21 Fax : Website : www.ritimus.com E-mail : merhaba@ritimus.com 2) BUYER Name and Surname: E-Mail: 3) MOBILE APPLICATION The total price of the contractual service, including all taxes and costs: The total price of the contractual service is announced on www.ritimus.com and is determined according to the calculation procedure of the published Distance Sales Contract. Payment method of service fee: Credit Card – Bank Transfer Information on what hardware or software the digital content can run with: RitimUS runs on personal computers, smartphones and tablets with Internet access. Delivery method: The service is provided through the RitimUS mobile application. Solution methods of the provider regarding complaints: Complaints about the contractual service can be made to the above-mentioned contact information of the service provider. The provider shall use its reasonable efforts to resolve such complaints. It shall diligently implement many different solutions, such as following the latest technologies, establishing appropriate collaborations to solve the problem, and obtaining services. It shall provide feedback to the buyers about such complaints. 4) GENERAL PROVISIONS 4.1. In cases where the payment is made by credit card, etc., without issuing an expenditure document and in the event that the card is used unlawfully by someone else, the provisions of the Bank Cards and Credit Cards Law No. 5464 dated 23.02.2006 and the Regulation on Bank Cards and Credit Cards published in the Official Gazette no. 26458 dated 10.03.2007 shall apply. 4.2. Regarding the legal consequences of the BUYER’s default in case of installment sales, the SERVICE PROVIDER reserves the right to demand the performance of the remaining debt and its other legal rights, in the event that the consumer defaults in paying the installments specified in the installment sales contract, pursuant to the Law on the Protection of the Consumer. 4.3. The BUYER declares that s/he has read and understood the preliminary information regarding the basic properties, sales price, payment method and delivery of the contractual product/service in www.ritimus.com and RitimUS mobile application and has given the necessary confirmation in the electronic media. By confirming this “Preliminary Information Form” in the electronic media, the BUYER confirms that, before the conclusion of the distance sales contract, s/he has acquired properly and completely the address information to be provided to the BUYER by the SERVICE PROVIDER, the basic properties of the ordered products/ services, the price of the product/service including all taxes, the right of withdrawal and the payment and delivery information. 4.4. It is stated within the scope of this preliminary information form that the information provided within the scope of this preliminary information form is provided for commercial purposes in accordance with the distance communication tools used and within the framework of the principles of goodwill, in such a way to protect the minors and the ward adults who lack mental competence. 5) RIGHT OF WITHDRAWAL 5.1. The BUYER has the right of withdrawal within 14 (fourteen) days from the delivery of the contractual product to himself/herself or the person/organization at the address s/he specified, without assuming any legal or penal responsibility and giving any reason, provided that the goods/services have not been used. The withdrawal notification to be made to the SERVICE PROVIDER for the exercise of the right of withdrawal must be made by the BUYER in writing or through a continuous data carrier, in accordance with the Regulation on Distance Sales Contracts, within 14 (fourteen) days from the delivery of the goods. Therefore, the BUYER shall request refund through: 5.1.a The SERVICE PROVIDER’s mailing address of Balmumcu Mh. Bestekar Sevkibey Sk. No:26/2 Besiktas/ISTANBUL in writing, 5.1.b Customer Services line 0(212) 274 21 21, 5.1.cmerhaba@ritimus.com by sending e-mail. 5.2. Cases where the right of withdrawal cannot be exercised; 5.2.1. The responsibility of carefully protecting the goods/services after delivery shall belong to the BUYER. If the right of withdrawal will be exercised, the goods/services must not be used. The invoice must be returned. However, the cases where the right of withdrawal cannot be exercised are as follows; in accordance with the Regulation, it is not possible to return disposable products that were prepared in line with the requests of the BUYER or clearly his/her personal needs and that are not suitable for return due to their nature, the product/service/audio/image recordings that can be downloaded to the device, goods that are in danger of spoiling quickly or that are likely to expire, and the audio and image records, software programs and computer consumables if their packaging has been opened by the BUYER. 5.2.2. The books, reproducible software and programs, DVDs, VCDs, CDs and cassettes and stationery consumables (toner, cartridge, tape, etc.) can be returned if their packaging is unopened, untested, intact and unused. 5.3. In case the right of withdrawal is exercised, 5.3.1. While the product delivered to the third party or the BUYER is delivered to the courier to be sent to the SERVICE PROVIDER, the original invoice with the return section filled (together with the return invoice issued by the institution while returning it, if the invoice of the product to be returned is issued on behalf of an institution) must be sent together with the product within 10 (ten) days from the date of the notification regarding the exercise of the right of withdrawal. 5.3.2. The SELLER is obliged to return the total price and all documents that put the BUYER under debt to the BUYER, and to take back the goods within 14 (fourteen) days at the latest, following the receipt of the withdrawal notice and the product requested to be returned. 5.3.3. Return amounts shall be refunded through the payment method used during the order. Return amounts for purchases shall be refunded to the BUYER’s credit card account. The relevant bank rules are reserved for refund payments to be made to the credit card. 6) BUYER’S OBJECTIONS AND COMPLAINTS 6.1. During the implementation of this preliminary information, the Consumer Arbitration Committees and Consumer Courts in the place where the BUYER purchased the goods/services or where his/her settlement is located shall be authorized for the applications of the BUYER regarding the complaints and objections of him/her up to the amount announced by the Ministry of Customs and Trade of the Republic of Turkey. 6.2. The BUYER shall be deemed to have read this preliminary information form and the distance sales contract and accepted the provisions of them with all their conditions. SELLER : Ritimus Egitim Oyunlari ve Yazilim Bilisim Teknolojileri A.S. BUYER : DATE :